Tactiel Stimulering

Tactiel Stimulering is een methode waarbij je de huid op een zachte manier aanraakt. In de huid zitten tastreceptoren, een soort van ‘antennes’, die door de aanraking geactiveerd worden. De huid is ons grootste, en tevens enige, orgaan dat direct in contact staat met de buitenwereld. Via de tastreceptoren krijgen we op verschillende manieren informatie binnen over of het levensbedreigend of veilig is in die buitenwereld, zoals:

  • Fysiek: samen met het zicht, het evenwichtsorgaan en proprioceptie (het vermogen om het eigen lichaam waar te nemen), kun je waarnemen wat jouw plek is in de ruimte ofwel waar jij je bevindt ten opzichte van voorwerpen en van andere mensen.
  • Het geeft je informatie over temperatuur, druk, pijn, structuur enzovoort.
  • Het geeft een sociale verbondenheid aan met de mensen om je heen.
  • De aanraking werkt ook door op je innerlijke emotie.

De huid zorgt ervoor dat de binnenwereld, ons lichaam, beschermd wordt. De zachte aanraking van de huid zorgt voor de aanmaak van oxytocine, ook wel het gelukshormoon of knuffelhormoon genoemd. Oxytocine speelt een belangrijke rol bij het verbinden van sociale contacten met gevoelens van plezier. Het speelt onder andere een speciale rol bij ouder-kind binding en vriendschappen. En ook bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt.

Tijdens een behandeling Tactiel Stimulering wordt de huid op een bewuste, gestructureerde manier aangeraakt. Ons brein houdt van ritme en herhaling, dit geeft een gevoel van veiligheid. Door tijdens elke behandeling steeds dezelfde volgorde te hanteren weet het brein wat er gaat komen. Het herhalen van dezelfde ritmische bewegingen bij de verschillende lichaamsdelen geeft meer rust en vertrouwen.

Naast het bevorderen van rust en veiligheid zorgt de behandeling ervoor dat je je bewuster wordt van je eigen lichaam. Deze bewustwording vindt plaats doordat elk lichaamsdeel apart wordt behandeld en er duidelijk aangegeven wordt hoe lang en hoe breed bijvoorbeeld je been is. Ook de scharnierpunten krijgen allemaal extra aandacht zoals bij de vingerkootjes en kootjes van de tenen. Wanneer mensen een negatieve fysieke of emotionele ervaring hebben gehad, kan het zijn dat zij hun lichaam, of een deel daarvan, niet meer bewust voelen. Of ze willen het niet meer voelen, omdat dat een negatief gevoel geeft. Door middel van Tactiel Stimulering haal je de negatieve lading weg en krijgen mensen weer een positief gevoel over hun lichaam.

Ik ben sinds januari 2018 aangesloten bij School of Touch, de enige erkende opleider Tactiel Stimulering in Nederland.

Tactiel Stimulering is goed in te zetten bij klachten als:

Burn-out
* Hechtingsproblemen
* Autisme
* (Postnatale) Depressie
* Angsten, zoals faalangst of examenvrees
* Slaapproblemen
* Onrust
* ADHD
* Dementie
* Ziekte van Parkinson
* Fibromyalgie
* Hoge bloeddruk
* Misbruik
* Zwangerschap
* Stress gerelateerde klachten
* Pijnklachten
* Rouwverwerking

Effecten van Tactiel Stimulering:

Ontspanning en rust
* Zelfherstel
* Positief lichaamsbesef
* Verlichting / vermindering van pijn
* Vermindering van agressie
* Vermindering van depressie
* Meer zelfvertrouwen
* Verbetering van de spijsvertering
* Vermindering van angst
* Versterking van het immuunsysteem
* Algehele verbetering van de kwaliteit van leven

Gunilla Birkestad

Deze Zweedse ontdekte in 1984 de positieve effecten van aanraking bij mensen met een verstandelijke-, en meervoudige beperking. Zij ontwikkelde de behandelmethode Tactiel Stimulering en richtte de Zweedse Skole för beröring op (1990).

Onderzoek

De effecten van tactiel stimuleringen werden wetenschappelijk onderzocht door Prof. Kerstin Uvnäs Moberg (Karolinska Institute) en het Touch Research Institute in de USA. Zo ontstond de naam Tactiel Stimulering.

Oxytocine

Prof. Kerstin Uvnäs Moberg heeft veel onderzoek gedaan naar het hormoon en de neurotransmitter oxytocine en is de auteur van het boek ‘De oxytocinefactor’. Oxytocine, ook wel bindings- of knuffelhormoon genoemd, is de ondergesneeuwde tegenhanger van ons alledaagse stresssysteem, nl. het systeem van onthaasting, genezing en verbondenheid. Deze twee systemen moeten in evenwicht zijn, willen we gezond blijven.

Kinderen masseren kinderen

Een methode, ontwikkeld vanuit Tactiel Stimulering, die veel wordt gebruikt in scholen en crèches in Zweden. Hierbij masseren kinderen elkaar over de kleding heen de rug, de armen en de handen.

Tactiel Stimulering geneest niet

Over het algemeen verbetert het de gezondheid, vermindert de pijn, cliënten ontwikkelen zich meer, kunnen zich beter ontspannen en slapen veel beter. Het geeft meer rust, van binnenuit.